July 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
2
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
3
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
4
 • No formal sitting
 • Zoom Sitting
5
 • No formal sitting
6
 • Zoom Sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
 • Zoom sitting
7
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
8
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
9
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
10
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
11
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
12
 • Zoom sitting
 • Zazen & Dharma talk - audio stream and Zoom
 • Zoom sitting
 • Zoom sitting
13
 • Zoom Sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
 • Zoom sitting
14
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
15
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
16
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
17
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
18
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
19
20
 • Zoom Sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
 • Zoom sitting
21
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
22
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
23
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
24
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
25
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Sesshin begins
26
 • Zazen
27
 • July Sesshin (Amala-sensei)
 • Zoom Sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
 • Zoom sitting
28
 • July Sesshin (Amala-sensei)
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
29
 • July Sesshin (Amala-sensei)
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
30
 • July Sesshin (Amala-sensei)
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream
31
 • July Sesshin (Amala-sensei)
 • Morning Zazen - Audio Stream
 • Zoom Sitting
 • Zoom sitting
 • Evening Zazen - Audio Stream